• бул. " Марица Юг " № 96
 • 088 270 9110
 • chance.pld@gmail.com

Терапии

Академия за Родители

1. Родителство- отговорности и предизвикателства
2. Раждане и криза на раждането
3. Кърмене
4. Първи грижи за новороденото
5. Естествено раждане или секцио
6. Следродилна депресия
7. Психомоторно развитие на детето и масаж след четиридесетият ден
8. Стимулиране на езиково-говорния апарат 0-3 год. и криза на третата година
9. Криза на седмата година
10. Специфични нарушения на учебната дейност
11. Гръбначни изкривявания 7-14 години
12. Криза на пубертета и период на съзряване

Вие сте настоящи или бъдещи родители и всеки ден се изправяте пред трудности и предизвикателства или искате просто да имате готовност за това ,което предстои?
Нашата Академия за родители ще Ви улесни по пътя на отглеждането ,грижата и възпитанието на Вашите деца! Добрите отношения с децата ни са изключително важни . Мисията ни е да ви помогнем да се справите не само с най-важните и ключови моменти в развитието на Вашите деца а също и с ежедневната грижа,възпитанието. Много често ние искаме да имаме готова рецепта и универсални методики за отглеждане на здрави и щастливи деца. Уви, такива методики не съществуват !  Но ние, от Фондация „Безгрижно детство “ вярваме, 

че да си добър родител е умение, което може да бъде постигнато с опит, знания и увереност. Нашата кауза е да предоставяме актуална, обективна и експертна информация за здравето,  възпитанието и образованието на нашите деца. Да сме подкрепа и да вдъхнем увереност у всеки, че може да се справи с едно от най-големите, но и най-мотивиращите задачи в живота.

Днес, с този забързан начин на живот и нараснал стрес и външен натиск, е трудно да осъществяваме конструктивни и позитивни начини да сме родители.. 

Като родители, основната ни роля е да даваме пример и да предложим добър модел, към който нашето дете да се обръща. Да, ние отглеждаме децата си по начин, подобен на този, с който нашите родители са ни отгледали и да, 

нашите деца ще правят същото с техните деца; така че може би малко повече идеи за позитивно родителство няма да са излишни, като се вземе предвид, че те вероятно ще бъдат прилагани и при следващите поколения.

Позитивното родителство е фокусирано върху развитието на силна, дълбоко отдадена връзка между родител и дете, основана на комуникация и взаимно уважение. То се фокусира върху това да научи децата не само какво,

но и защо. Позитивното родителство означава обучение на децата към самоконтрол, емоционална интелигентност и мн. други. 

Канистерапия

Какво представлява Канистерапията?

Това са занятия със специално обучени кучета, насочени към корекция, рехабилитация и социална адаптация на лица с различни нарушения.

Канистерапията е набор от упражнения, насочени към развитие на:

-общата и фината моторика
-психичните процеси
-речевата дейност и комуникация

Характеризира се с индивидуален подход към всеки участник, неговите способности и потребности. За всеки участник се изготвя индивидуална карта, в която се записват видовете проведени упражнения и влиянието им.

Най-ефективни са индивидуалните занимания или много малки групи (обикновено не повече от 3 души), като средната продължителност на индивидуалното занятие е 20-35 минути.

Кога и при какви нарушения е подходяща Канистерапията?

Няма пълен списък на дисфункции, които могат да бъдат рехабилитирани, използвайки методите на Canistherapy. 

Като цяло, трябва да се вземе предвид, че тя се включва в рехабилитация на:

– Психични разстройства
– Физически увреждания
– Нарушения в интелектуалното развитие
– Нарушения на речевата функция
– kanofobii (страх от кучета)

Хипотерапия

Определението за хипотерапия е: медицинско приложение на общуването с кон и конната езда с цел терапевтично въздействие върху лица с различни заболявания, основно двигателни нарушения.
При хипотерапията не става въпрос за конна езда, а за терапевтично лечение и рехабилитация, което използва движенията на коня, за да въздействат те пряко върху пациента. При ходом от гърба на коня върху човека се пренасят от 90 до 110 триизмерни трептения (импулси).
Те имат своя терапевтичен ефект върху двигателния апарат на пациента за подобряване моториката – подвижността в тазобедрените стави, гръбначния стълб, коригиране на стойката и позицията на главата. Тези импулси стимулират равновесния анализатор и координационния апарат на пациентите, намаляват повишения мускулен тонус, или в общия ритъм на движение се включват в действие мускулите агонисти и антагонисти – коремна и гръбначна мускулатура.

Сензорна стая

Заниманията в сензорната стая развиват креативност, талант, въображение. 

 • Сензорна стимулация
 • Учене чрез игра
 • Подобрява баланса, движенията и ориентацията
 • Развитие на комуникативни умения
 • Понижаване на стреса, депресия
 • Подобряване на концентрацията
 • Подобрява социализацията
 • Леки форми
 • Аутистичен спектър
 • Неврозоподобни състояния
 • Нарушения на адаптацията
 • Нарушения в емоционалната сфера
 • Психосоматични заболявания
 • Премахване на мускулна треска
 • Агресивно поведение
 • Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност
 • Забавена реч и психомоторно развитие
 • Заекване
 • Нервен тик
 • Енуреза и енкопреза
 • Церебрална парализа 
Как децата  със специални потребности  могат да се
възползват от сензорната стая? 

Човешкият мозък е проектиран да произвежда и регулира отговорите на сетивните преживявания на тялото – онези неща, които докосваме, виждаме, помирисваме, вкусваме и чуваме. Тази връзка между мозъка и нашето поведение се нарича „сензорна интеграция“. За повечето хора това е нормална и обикновено пренебрегвана част от ежедневието им. Но за индивид с разстройство в развитието, включително аутизъм, начинът, по който мозъкът обработва тези преживявания, може да бъде основен източник на страдание и дискомфорт.

Как помага една сензорна стая?

Как една сензорна стая помага на хората с увреждания?

Може да осигури място за лице  със специални потребности , където да отиде, когато настъпи срив. Но това не е просто място за почивка. Въпреки че може да бъде спокойно пространство, където те могат да възвърнат контрола над емоциите си, сензорната стая може също така да осигури забавна среда с нисък стрес, за да може индивидът да работи чрез своите емоции и реакции към определени стимули.

Въпреки че не могат непременно да отнемат чувствителността на мозъка си към определени стимули, те могат да обучат мозъка си да преодолее своята чувствителност и да развие механизми за справяне, които ще им служат добре в света отвъд тяхното сетивно пространство.

Ползи и ефективност на сензорната стая

Какви са предимствата на сензорната игра?

Когато личност с разстройство  от аутистичния спектър или друго предизвикателство в развитието има достъп до сензорна стая, той може и ще изпита различни ползи. Тези ползи обаче вероятно ще варират за всеки индивид, тъй като всеки човек има различна чувствителност и начини да реагира на тях. Но въпреки че хората могат да изпитат сензорни стаи по уникален начин, те все още предоставят различни предимства както за деца, така и за възрастни от всички възрасти, като например:

1.Успокояващи ефекти

Отрицателните реакции към сетивните преживявания могат да причинят дистрес както на деца, така и на възрастни. Когато са развълнувани, прекарването на време в тъмна, успокояваща стая, където могат да бъдат сами и да поемат контрола върху емоциите си, е огромна полза. Сензорната стая може да съдържа машина за бял шум, ароматерапевтичен дифузер или различни други успокояващи предмети, предназначени да им помогнат да възвърнат контрола над емоциите си.

2.Стимулиране

В някои случаи вашият любим човек може да се нуждае от допълнителна сензорна стимулация, за да насърчи чувството на осъзнатост и благополучие. За тези хора едно сензорно пространство може да съдържа специално проектирани играчки или предмети, които им позволяват да осъзнаят по-добре сетивата си и да изследват как те се играят в света около тях.

3.Социализация

Въпреки че някои хора могат да се възползват от използването на сензорна стая самостоятелно, сензорните стаи могат също така да им осигурят места за практикуване на взаимодействие с другите. Това може да е особено вярно за сензорна стая, използвана в училищната среда. В тези случаи идеята е да се осигури безопасно пространство без стрес, което позволява на децата да се движат и изследват заедно, особено в стаи, където могат да практикуват да осъзнават по-добре как се движат телата им и да контролират тези движения, когато са около другите.

4.Подобрен фокус

Лицата  с разстройство от аутистичния   спектър, хората с хиперкинетично разстройство с дефицит на вниманието  или други нарушения на развитието често са разсеяни и им е трудно да обърнат внимание на случващото се около тях. Сензорната стая може да им помогне да повишат осведомеността за заобикалящата ги среда и да се научат да се справят със ситуации от реалния  живот, в които се изисква концентрация, като например в класната стая или на работното място.

5.Развитие на двигателните умения

Тъй като движението на мускулите и балансът могат да бъдат голямо предизвикателство за тези със сензорни проблеми, осигуряването на безопасно пространство за усъвършенстване на фините двигателни умения и упражняване на движение може да бъде от полза. Оборудването, което насърчава подскачането, скачането или дори дейностите за стабилизиране на сърцевината, може да помогне за насърчаването на това.

6.Когнитивно развитие

Въпреки че сензорните стаи няма да пренастроят мозъка, те могат да бъдат инструмент в обучението на вашия любим човек как да обработва преживяванията и да се справя в ситуации, в които реакциите им иначе биха могли да станат крайни. За тези от аутистичния спектър това също е чудесен начин да им помогнете да изследват причината и следствието, докато научават как техните действия влияят на света около тях.

7.Сензорно развитие

Създавайки сензорно пространство във Фондация „ Безгрижно детство“, Вашите деца имат възможност  да изследват сетивата си – и реакцията на мозъка си към тези преживявания – в безопасна среда без стрес. Като ги излагат на сложните реакции на мозъка към неща, които докосват или чуват, двигателни умения и баланс, както и техните мускулни функции, те могат да се научат как да обработват и контролират тези преживявания, когато са далеч от дома.

Солна терапия

Дишането на суха сол може да спомогне за цялостната почивка и повишаване на имунната система на организма, чрез премахване на токсините от белите дробове, както и да почисти кожата. Солната стая се препоръчва от 6 месечна до 99 годишна възраст. 

 • Стимулира имунната система
 • Астма
 • Бронхит
 • ХОББ
 • Фиброза на бели дробове
 • Респираторни алергии
 • Хронична кашлица
 • Понижаване на стреса
 • Burn out синдром
 • Различни кожни заболявания
 • Синузит-хроничен
 • Стимулира имунната система

Арт терапия

Арт-терапията е широкоспектърен метод на съпътстваща терапия, който се използва за повлияване и психотерапевтична корекция, чрез изкуство и творчество. Арт-терапевтичната работа, като съпътстваща на психотерапията, помага за по-ясното изразяване на преживяванията, проблемите и вътрешните противоречия. Тя е особено полезна за деца, които не са в състояние да дефинират или отказват да говорят за травматичното преживяване. Фантазията, изобразена на рисунка или чрез глинени фигурки, много често дава тласък за работа с терапевтирания и облекчава започването на свободното изговаряне на проблема. Тя благоприятства също депресии и задръжки в психическото развитие и води до намаляване на стреса и агресията. Като съпътстваща на логопедичната терапия, арт-терапията е изключително полезна при работата с невербални деца, тъй като тя допринася за по-лесното им изразяване по пътя на изкуството. Тя спомага за натрупване на пасивен и активен речник при деца с езикови дефицити, както и води до подобряване на концентрацията при деца с хиперкинетично разстройство с дефицит на вниманието.

creative-arts-and-crafts-400x315

Музикотерапия

Музикотерапията представлява използването на музика за подобряване на здравето или функционалните резултати предимно за психични заболявания.
За успешната работа на музикотерапевта е важно той да бъде част  екип от: лекари,
психолози, психотерапевти, социални работници, логопеди, арт терапевти и педагози. Само тогава оздравителният процес обхваща както лечението на физиката, така и на психиката и е пълноценен.
Като съпътстваща терапия на психотерапията, музикотерапията повлиява
благоприятно: депресии, психични разстройства, хипохондрия, агресия, разнообразни функционални нарушения, личностни и емоционални нарушения, при задръжка в психическото развитие.

Прилагането на музикотерапия води също до намаляване на тревожността и подобряване на самочувствието.
Музикотерапията е изключително подходяща за деца от аутистичния спектър.

Като съпътстваща терапия на логопедичната, тя допринася за по-лесното социализиране и комуникиране на децата по невербален път. Освен това тя спомага за натрупване на пасивен речник при децата с езикови дефицити, както и допринася за преодоляване на заекването при деца с флуентно нарушение.