• бул. " Марица Юг " № 96
  • 088 270 9110
  • chance.pld@gmail.com

Хипотерапия

Определението за хипотерапия е: медицинско приложение на общуването с кон и конната езда с цел терапевтично въздействие върху лица с различни заболявания, основно двигателни нарушения.
При хипотерапията не става въпрос за конна езда, а за терапевтично лечение и рехабилитация, което използва движенията на коня, за да въздействат те пряко върху пациента. При ходом от гърба на коня върху човека се пренасят от 90 до 110 триизмерни трептения (импулси).
Те имат своя терапевтичен ефект върху двигателния апарат на пациента за подобряване моториката – подвижността в тазобедрените стави, гръбначния стълб, коригиране на стойката и позицията на главата. Тези импулси стимулират равновесния анализатор и координационния апарат на пациентите, намаляват повишения мускулен тонус, или в общия ритъм на движение се включват в действие мускулите агонисти и антагонисти – коремна и гръбначна мускулатура.