• бул. " Марица Юг " № 96
  • 088 270 9110
  • chance.pld@gmail.com

Канистерапия

Какво представлява Канистерапията?

Това са занятия със специално обучени кучета, насочени към корекция, рехабилитация и социална адаптация на лица с различни нарушения.

Канистерапията е набор от упражнения, насочени към развитие на:

-общата и фината моторика
-психичните процеси
-речевата дейност и комуникация

Характеризира се с индивидуален подход към всеки участник, неговите способности и потребности. За всеки участник се изготвя индивидуална карта, в която се записват видовете проведени упражнения и влиянието им.

Най-ефективни са индивидуалните занимания или много малки групи (обикновено не повече от 3 души), като средната продължителност на индивидуалното занятие е 20-35 минути.

Кога и при какви нарушения е подходяща Канистерапията?

Няма пълен списък на дисфункции, които могат да бъдат рехабилитирани, използвайки методите на Canistherapy. 

Като цяло, трябва да се вземе предвид, че тя се включва в рехабилитация на:

– Психични разстройства
– Физически увреждания
– Нарушения в интелектуалното развитие
– Нарушения на речевата функция
– kanofobii (страх от кучета)