• бул. " Марица Юг " № 96
  • 088 270 9110
  • chance.pld@gmail.com

За нас

Ние сме Фондация „Безгрижно детство” и сме  неправителствена организация, съществуваща от 2008г., работеща и с благотворителна цел.

Нашият екип сам по себе си е Мултидисциплинарен, състоящ се от логопед, психолог, кинезитерапевт , арт терапевт , музикотерапевт и технически секретар.

Всеки има своята позиция и я изпълнява съвестно в подкрепа на децата и техните

семейства.

Фондацията също разполага и с апаратура в сензорната зала, която е последно поколение.

Солната стая е в подкрепа за стимулирането на имунната система на децата и помага при

проблеми с белите дробове.

Намираме се на удобна локация в гр. Пловдив, под пешеходния мост до река Марица, на

бул. Марица, има възможност за паркиране, както и удобен градски транспорт от всяка точка на града.

Мисия: Да оказваме подкрепа на децата с трудности в развитието, да обучаваме семействата в правилна  грижа за техните потребности.